Soestdijk is uniek. Park en Paleis behoren tot ons collectieve verleden. En ze kunnen ook in de toekomst een prachtige, bindende rol vervullen. Wij willen de historische en ecologische waarde van deze buitenplaats in ere houden.  We willen behouden en restaureren. En er iets aan toevoegen: een tot de verbeelding sprekend Paviljoen.

 

Paleis, Park en Paviljoen vullen elkaar aan en versterken elkaar met horizontale programmering, en verbinden verleden, heden en toekomst met elkaar. Zodat nieuwe generaties Nederlanders van deze bijzondere buitenplaats kunnen genieten. Niet alleen de happy few, maar iedereen!

 

Een duurzame toekomst voor Buitenplaats Soestdijk

In 1815 was Soestdijk een kado van het volk, voor Willem II. Nu willen wij Soestdijk teruggeven aan de samenleving en er een 21e-eeuwse buitenplaats van maken. Hieronder volgt een toelichting op de drie belangrijkste onderdelen van ons plan: Paleis, Park & Paviljoen.

Het begon allemaal in de 17e eeuw met de gegoede Amsterdamse burgemeestersfamilie De Graeff. Zij waren de eerste eigenaren en bewoners van deze buitenplaats. In de loop der eeuwen hebben vele memorabele personen hun stempel op Soestdijk gedrukt, waaronder Prins Willem III en Mary Stuart II, Lodewijk Napoleon, Koning Willem II en Anna Paulowna, Koning Willem III en zijn vrouw Emma, Prinses Wilhelmina en natuurlijk Prinses Juliana en haar man Bernhard. Eeuwenlang werden er schilders, schrijvers, veldheren en politici ontvangen; werden er voordrachten gehouden, werd er gediscussieerd over kunst, cultuur en politiek… Nu is het tijd voor een passend vervolg.

Cultuurhistorisch erfgoed

Het Paleis is een gezichtsbepalend monument op de buitenplaats en heeft grote historische betekenis voor Nederland. Soestdijk staat voor Nederland als zelfstandige natie. Soestdijk is hét symbool voor ruim 200 jaar koninkrijk en democratie.

 

We willen het monumentale Paleis, vanwege het nationale belang, behouden, restaureren, maar vooral conserveren. Belangrijke historische elementen mogen niet verloren gaan en wij willen graag de geschiedenis van de bewoners tonen. Zo worden de oude stijlkamers van Anna Paulowna en de woon- en werkruimten van Prinses Juliana en Prins Bernhard opengesteld. Met gebruik van 21e-eeuwse technieken en special effects. Om zo nóg beter de verhalen die bij het Paleis horen te vertellen. Ook is het Paleis straks open voor kleinschalige concerten, diners, belangrijke ontvangsten en ontmoetingen. In en rondom het Paleis komen verder culturele evenementen en thematentoonstellingen, geïnspireerd op de buitenplaatsactiviteiten van weleer.

Soestdijk heeft een tuin- en parkaanleg in romantische landschapsstijl, ontworpen door Johan David Zocher sr., een van de bekendste tuinarchitecten van Nederland van de 19e eeuw. Soestdijk is terecht beschermd als een groen cultuurhistorisch erfstuk van nationaal belang. De tuinen zijn wel vervallen. Wij willen de tuinen en het park behouden, waar nodig in volle glorie herstellen, en voor iedereen gratis toegankelijk maken. Alleen bij speciale evenementen kan het zijn dat zones van het Park worden afgesloten en tegen betaling toegankelijk zijn. Ons staat een 21e-eeuws lusthof met plekken en tuinen voor ‘grote en kleine kinderen’ voor ogen. Precies zoals vroeger. Met ruimte voor wandelen, fietsen, hond uitlaten, spelevaren, muziek, openluchtfeesten, sport en spel, paardrijden, eten en drinken, picknicken, barbecueën, trouwen en bijzondere evenementen.

 

En ook het sporteiland van de koninklijke familie gaan we helemaal restaureren en geschikt maken voor recreatief gebruik. Zonder dat het allemaal al te massaal wordt.

Groene Grandeur

De ecologische waarde van het Park is gigantisch. Daarom willen wij niet aan de essentie van het Park en omliggende terreinen tornen. Wel willen wij de bijzondere plekken en zichtlijnen, follies, fonteinen, waterpartijen en kunstwerken opknappen, zodat deze nog beter tot hun recht komen. Daarbij voegen we ook wat extra ‘Groene Grandeur’ toe – denk aan de aanleg van een Grand Canal. Deze waterpartij ligt tussen het paviljoen en een nieuwe uitkijktoren en draagt bij aan de vergroting van de aantrekkelijkheid van Soestdijk als buitenplaats voor iedereen. Je kunt er bijvoorbeeld in de winter heerlijk schaatsen. En het hele jaar door kun je op diverse bijzondere locaties op de Buitenplaats culinair genieten. Bijvoorbeeld lekker in het zonnetje met een kop koffie op een van de vele terrassen, of binnen in een van de markante gebouwen op het terrein.

Speelse innovaties in de natuur

Net als in het Paleis vergroten we de beleving van het Park door gebruik van hedendaagse technieken zoals illuminaties, hologrammen en augmented reality om bepaalde zaken te benadrukken of te verbijzonderen. Zodat de bezoekers van nu zich net zo verbazen en vermaken als bezoekers een paar eeuwen geleden - toen zij er met exotische planten, fonteinen en andere rariteiten in aanraking kwamen.

Soestdijk als de moderne variant van een buitenplaats, met aantrekkingskracht voor een breed publiek. Met een duurzaam Paviljoen als tweede betekenisvol gebouw dat letterlijk en figuurlijk ruimte biedt aan technische innovaties en visueel spektakel. Deze belangrijke publiekstrekker op het gebied van vermaak en educatie ligt heel bewust midden in het Park en huisvest een ‘experience’ die zijn weerga in Nederland niet kent.

 

Bezoekers worden ondergedompeld in nieuwe vormen en dimensies van kunst, cultuur, design, wetenschap en natuur. Met als kern een spectaculaire multimediashow in een Cathédrale d’Images van bijna 2.000m². Met elk jaar een nieuwe blockbuster – bijvoorbeeld over Van Gogh, Mondriaan of de geschiedenis van Soestdijk. Overweldigende videomapping, met dynamische, interactieve projecties van wel 20 meter hoog, met zichtlijnen tot maar liefst 100 meter lang.

Belangrijke publiekstrekker

Het Paviljoen heeft ook een restaurant met prachtig theaterdak en een panoramisch uitzicht op het Park met in de verte het Paleis als blikvanger. Buiten de reguliere openingstijden is het onder andere in te zetten als congres- of dinerlocatie; het Paviljoen is zeer geschikt voor het ontvangen van grote bezoekersgroepen. En juist die zijn belangrijk om tot een gezonde exploitatie van de nieuwe buitenplaats te komen. Daarom is dit onderdeel cruciaal voor een degelijke en stabiele toekomst. Daarnaast is ook beperkte woningbouw op twee locaties aan de randen van de buitenplaats nodig, op de plaats van de Koninklijke Marechaussee en aan de overzijde van de Amsterdamsestraatweg.

INITIATIEFNEMERS

De Rijksoverheid is sinds 1971 eigenaar van de monumentale buitenplaats Soestdijk en zoekt naar een geschikte partij die het een economisch duurzame en financieel haalbare bestemming geeft. De uitgangspunten daarbij sluiten aan op de ‘Omgevingsvisie Paleis Soestdijk’ van de gemeenten Baarn, Soest en de provincie Utrecht, die een duurzame, openbaar toegankelijke bestemming voor ogen hebben, met toeristische en recreatieve voorzieningen, die bovendien de regionale identiteit versterkt.

 

Het Nationaal Ensemble Soestdijk - de werknaam van een van de drie overgebleven partijen - beoogt een duurzame herbestemming van Paleis Soestdijk, inclusief de bijbehorende tuin- en parkaanleg, de bijgebouwen en de voormalige Marechausseekazerne. Ons masterplan is zowel inhoudelijk als realistisch. Waarbij het geheel meer is dan de som der delen, opgezet op basis van grondige historische analyse en bestudering van eerdere studies, door een brede klankbordgroep steeds uitvoerig bestudeerd, op haalbaarheid en toegevoegde waarde voor de samenleving, waaronder de regio. Wij hechten veel belang aan duurzame kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Zo komt er een onafhankelijke stichting met ANBI-status waarin ook het Rijk, de provincie en de gemeenten Baarn en Soest een aandeel kunnen hebben.

 

De leden van onze ANBI-stichting zijn financiële risicodragers met een professionele teamspirit. VolkerWessels (De Bonth Van Hulten, KondorWessels Projecten, Bébouw Midreth, Aveco de Bondt) is al 180 jaar in Nederland actief, en tekende als bouwconcern onder andere voor de verbouwing van het Mauritshuis, de herontwikkeling van de Van Nellefabriek, en de verbouwing van het oude Luxor Theater in Rotterdam. Ook de Haagse Pier is door hen recentelijk herontwikkeld. Andere zeer betrokken en ervaren partners zijn Van Hoogevest Architecten BV (o.a. betrokken geweest bij de restauratie van het Rijksmuseum, Paleis ’t Loo, het Amstel Hotel, de Bavo in Haarlem en kasteel Amerongen), H+N+S Landschapsarchitecten (o.a. verantwoordelijk voor het buitenterrein Nationaal Militair Museum Soesterberg, de tuin- en parkaanleg jachthuis St. Hubertus in Nationaal Park De Hoge Veluwe, de tuin van museum Naturalis en de herontwikkeling van het historische stadspark in het Belgische Gent), Cultureel Organisatiebureau Artifex (o.a. Amsterdam Light Festival, Paleis Soestdijk en de bezichtiging van de Oranjezaal in paleis Huis ten Bosch) en DGO Concept (o.a.  EURO 2000).

 

 

ZAKELIJKE PARTNERSHIPS

Bij interesse in zakelijke partnerships, neem contact op met:

Jules Hercules  •  jules@buitenplaatssoestdijk.nl •  +31.(0)6.276.17176

Sander Beekwilder  •  sander@buitenplaatssoestdijk.nl  •  +31.(0)6.276.17175

 

 

Heb jij nog een goed idee voor de buitenplaats, mail naar:

idee@buitenplaatssoestdijk.nl

Pers kan zich bij belangstelling wenden tot:

 

Coebergh Communicatie & PR:

Anne van der Wel  •  anne@coebergh.nl  •  +31 (0)20 470 8787

 

HI-RES BEELDEN

Een aantal hi-res beelden voor publicatie in de pers is verzameld in een zipfile.

Klik hier om deze te downloaden.

PLATTEGROND BUITENPLAATS SOESTDIJK

Bekijk hier de interactieve plattegrond van Buitenplaats Soestdijk 
met extra informatie per onderdeel of download als pdf.